Навчання – це щось більше, ніж оцінки та середній бал?

Навчання – це щось більше, ніж оцінки та середній бал?

Кожне покоління має своє уявлення про те, яка сфера роботи є найбільш перспективною та бажаною. Сьогодні це можуть бути ІТ технології, штучний інтелект або будь-що, що за пару років може змінитися та втратити свою актуальність. Як же будувати освітню програму в школі ? Що діти мають вивчати ? 

Поговорімо про те, як школа може підготувати учнів до роботи, яка ще не створена, до технологій, які ще не винайдені й до проблем, які ще не визначені. 

Ми впевнені, що є глобальні компетенції, які охоплюють знання, навички необхідні для розвитку та сприяють кращому світу. Це компетенції, які ми прагнемо розвивати в учнях, й вони виходять далеко за межі результатів тестів чи оцінок:

  1. Навчання впродовж життя: навчання, як вчитися, допитливість, креативність, критичне мислення, комунікативні навички, вирішення проблем, рефлексія та інновації.
  2. Самодіяльність: ініціатива, прагнення/мотивація, витривалість/наполегливість/стійкість, відповідальність, підприємливість, самоуправління, реалізація прав і обов’язків, самоцінність.
  3. Інтерактивне використання різноманітних інструментів і ресурсів: відповідальне споживання, ефективне використання ресурсів.
  4. Взаємодія з іншими: командна робота, співпраця, переговори, лідерство, наслідування, управління конфліктними ситуаціями, повага до інших.
  5. Взаємодія зі світом: баланс між правами та обовʼязками, баланс між свободою та повагою, баланс між владою та стриманістю, бути локальним і глобальним, піклування про навколишнє середовище.
  6. Мультиграмотність: читання та письмо, цифрова грамотність, технологічна грамотність, кодування, медіаграмотність, фінансова грамотність, культурна грамотність, грамотність щодо здоровʼя фізичного та психологічного.
  7. Трансдисциплінарність: майстерність у сфері STEM (науки, технології, інженерія та математика), мистецтві, гуманітарних науках, соціальних науках, релігіях, мовах і професіях.

Є багато способів, за допомогою яких ми сприяємо розвитку цих компетенцій у наших учнів. Зокрема, через освітню програму 5KEYS.  Через захопливу та цікаву проєктну діяльність (SCRUM-проєкти, проєкти з ментором, міні-проєкти), яка розвиває ініціативу, творчість, мислення, відповідальність. Через нашу Говірничу Раду Спільношколи, за допомогою якої діти можуть впливати на систему школи та приймати рішення з питань, які їх турбують.

Зараз, коли учні завершують навчання в школі та готуються його продовжити у вищих навчальних закладах, вони спрямовують свою увагу на опануванні тих дисциплін, які їм необхідні для вступу. Адже більшість університетів просять атестат та додаток до нього, сертифікат ЗНО, НМТ, тобто довідки про оцінки. А як оцінити всю роботу над креативністю, мисленням між предметами, розвитком відповідальності, що є значною частиною освіти дитини ? 

Після кожного навчального семестру ми готуємо інформацію і для учнів, і для батьків, що дозволяє їм отримати розуміння про розвиток їх компетенцій за навчальною програмою (навчальні предмети та шкільні проєкти) та за межами освітньої програми (хобі та захоплення, читання книжок, відвідування різноманітних курсів, майстерень на вибір). Ми можемо підготувати повнішу історію (академічну та соціальну), яка справді відображає широту та глибину освіти дитини, адже діапазон критеріїв в майбутньому може змінюватись. Так, після кожного навчального семестру ми зустрічаємось з усіма зацікавленими учасниками процесу у форматі "зустрічі на трьох" де представники школи, учень і батьки можуть обговорити динаміку, яку спостерігаємо, уточнити деталі та скласти повнішу картину не лише навчання, а і планів на майбутнє.

Ми віримо, що учні – це набагато більше, ніж числа чи оцінки. Адже цінність результату залежить і від процесу його отримання, і від зосередженості на навчанні, залученості, мотивації.