Спільносад. Як це працює? 

Основні положення
освітньої програми
2023-2024 навчального року

Illustration

Цей документ є основою для прийняття рішення щодо приєднання учасників до проєкту Спільносад. Містить опис основних засад, якими керується команда простору Спільносаду, цілей та векторів розвитку.

Illustration

Спільносад — як це працює ?Основні положення освітньої програми 2023-2024 навчального року

Illustration

Цей документ є основою для прийняття рішення щодо приєднання учасників до проєкту Спільносад. Містить опис основних засад, якими керується команда простору Спільносаду, цілей та векторів розвитку.

Illustration

©Спільносад 2023-2024 н.р. Всі права захищені 

©Спільносад 2023-2024 н.р. Всі права захищені 

©Спільносад 2023-2024 н.р. Всі права захищені 

©Спільносад 2023-2024 н.р. Всі права захищені 

Філософський фундамент

Ми стоїмо на гуманістичному світогляді, що закладає в передумову діяльності простору Спільносад такі твердження: 
● Будь-яка людина має вроджений намір/потяг до розвитку, що реалізується через волю власного вибору. Тому дитина теж здатна на це. 
● Кожна людина унікальна і тому власний вибір передбачає безумовну повагу до внутрішнього мотиву. Будь-яка поведінка дитини у підґрунті має мотив і потребує прийняття з повагою та розумінням. 
● У стосунках з дітьми ми беремо до уваги те, що існують природні вікові та/або фізіологічні обмеження в усвідомленні своїх мотивів та рівня відповідальності, до якого дитина готова. Наше завдання сприяти самовизначенню дитини у її навчанні та особистісному становленні. 
● Закладене від природи не є вердиктом, а є початком дороги довжиною в життя - розкриття людського в людині. Девіз команди Спільносаду — Born to learn (Народжені вчитися). 


Філософський фундамент

Ми стоїмо на гуманістичному світогляді, що закладає в передумову діяльності простору Спільносад такі твердження: 
● Будь-яка людина має вроджений намір/потяг до розвитку, що реалізується через волю власного вибору. Тому дитина теж здатна на це. 
● Кожна людина унікальна і тому власний вибір передбачає безумовну повагу до внутрішнього мотиву. Будь-яка поведінка дитини у підґрунті має мотив і потребує прийняття з повагою та розумінням. 
● У стосунках з дітьми ми беремо до уваги те, що існують природні вікові та/або фізіологічні обмеження в усвідомленні своїх мотивів та рівня відповідальності, до якого дитина готова. Наше завдання сприяти самовизначенню дитини у її навчанні та особистісному становленні. 
● Закладене від природи не є вердиктом, а є початком дороги довжиною в життя - розкриття людського в людині. Девіз команди Спільносаду — Born to learn (Народжені вчитися). 

Місія Спільносаду: мета, підходи та принципи

Важливо, аби від самого початку життя діти відчували повагу до своєї особистості, свого власного способу мислення та проявів внутрішнього Я. Тому однією з основних місій команди Спільносаду є прагнення дати кожній дитині умови для зміцнення довіри та впевненості у собі. 
Водночас ми розуміємо, що дітям потрібен час, простір та спокій для власної творчості та діяльності за вибором. 
Команда Спільносаду прагне дати кожній дитині умови для розвитку
● відкритості, поваги, солідарності та відповідальності; ● здатності взаємодіяти з іншими та готовності вибудовувати стосунки на засадах поваги та розумінні однакової цінності всіх людей; ● вмінні комунікувати, виражати свою думку, займати позицію та приймати позиції інших людей; ● прояву інтересу до сталого розвитку та активної участі у житті суспільства, відчуття себе частиною світу, що має здатність впливати на його зміни та розвиток. 
Основними завданнями, які ми ставимо перед собою щодня, є: 
● розвиток у дітей допитливості, креативності, бажання грати та вчитися; ● навчання способам діяти індивідуально та в групах, співпрацювати, управляти конфліктами, розуміти права та обов'язки, нести відповідальність за дотримання загальних правил простору; ● розвивати у дітей моторику, координацію, а також сприяти усвідомленому сприйняттю власного тіла, розумінню того, наскільки важливо дбати про своє здоров’я та самопочуття; ● розвивати здатність використовувати та розуміти нові слова, феномени та поняття, бачити зв’язки між ними та відкривати нові способи розуміння навколишнього світу; ● провокувати інтерес до математики, природи, літератури, новітніх технологій та письма;● сприяти бажанню творити, фантазувати, висловлювати та передавати власний досвід, думки та переживання у різних формах вираження: малюнках, танцях, русі, музиці, драмі, комунікації. 
Ми прагнемо створити умови для того, щоб діти пізнавали своє найближче оточення та власні соціальні функції, які є важливими для повсякденного життя. Тому маємо на меті створити підвалини для розуміння дітьми, що таке демократія та відповідальна свобода
Місія Спільносаду: мета, підходи та принципи

Важливо, аби від самого початку життя діти відчували повагу до своєї особистості, свого власного способу мислення та проявів внутрішнього Я. Тому однією з основних місій команди Спільносаду є прагнення дати кожній дитині умови для зміцнення довіри та впевненості у собі. 
Водночас ми розуміємо, що дітям потрібен час, простір та спокій для власної творчості та діяльності за вибором. 
Команда Спільносаду прагне дати кожній дитині умови для розвитку
● відкритості, поваги, солідарності та відповідальності; 
● здатності взаємодіяти з іншими та готовності вибудовувати стосунки на засадах поваги та розумінні однакової цінності всіх людей; ● вмінні комунікувати, виражати свою думку, займати позицію та приймати позиції інших людей; 
● прояву інтересу до сталого розвитку та активної участі у житті суспільства, відчуття себе частиною світу, що має здатність впливати на його зміни та розвиток. 
Основними завданнями, які ми ставимо перед собою щодня, є: 
● розвиток у дітей допитливості, креативності, бажання грати та вчитися; 
● навчання способам діяти індивідуально та в групах, співпрацювати, управляти конфліктами, розуміти права та обов'язки, нести відповідальність за дотримання загальних правил простору; 
● розвивати у дітей моторику, координацію, а також сприяти усвідомленому сприйняттю власного тіла, розумінню того, наскільки важливо дбати про своє здоров’я та самопочуття; ● розвивати здатність використовувати та розуміти нові слова, феномени та поняття, бачити зв’язки між ними та відкривати нові способи розуміння навколишнього світу; 
● провокувати інтерес до математики, природи, літератури, новітніх технологій та письма;
● сприяти бажанню творити, фантазувати, висловлювати та передавати власний досвід, думки та переживання у різних формах вираження: малюнках, танцях, русі, музиці, драмі, комунікації. 
Ми прагнемо створити умови для того, щоб діти пізнавали своє найближче оточення та власні соціальні функції, які є важливими для повсякденного життя. Тому маємо на меті створити підвалини для розуміння дітьми, що таке демократія та відповідальна свобода

Curriculum Спільносаду — основні напрямки розвитку

Curriculum Спільносаду спирається на педагогічний досвід і традиції країн Європи, Ізраїлю та Нової Зеландії (навчальні принципи, що визначені для ILE від OECD), на результати міжнародного дослідження Early Learning and Child Well-being, яке виявляє фактори, що сприяють або перешкоджають ранньому навчанню дітей (за даними OECD). 
Враховує вимоги Базового компоненту дошкільної освіти України, базується на рекомендаціях альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” та інноваційній програмі освіти дітей раннього та дошкільного віку Mr Leader «Освіта і піклування / Education&Care». 
Ця програма спирається на інтегрований підхід в освіті, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма (опрацювання змісту тексту, його розуміння, підготовка руки до письма), інженерії, мистецтва, математики. 
Реалізуючи концепцію розкриття творчого потенціалу кожної дитини, у садочку працюють майстерні та студії за різними напрямками (малювання, ліплення, крафт). Curriculum складено з урахуванням знань про вікові психологічні особливості та потреби дітей на різних етапах розвитку та за різними напрямами.
Розвиток логіко-математичних уявлень. Під час занять діти вчаться не тільки обчислювати і вимірювати, але й мислити. Спеціально розроблені логіко-математичні ігри покликані формувати уявлення дітей про властивості предметів та відносини між ними, конкретні величини, числа, геометричні фігури, залежності та закономірності. 
Мовленнєвий розвиток. Мова, навчання та розвиток ідентичності тісно пов’язані. Тому команда Спільносаду робить потужний акцент на розвитку мовних компетентностей, заохочуючи дітей до комунікування різними способами. Спільносад — це стимулююче середовище, де дітям надається можливість розвиватися та спілкуватися українською мовою. 
Заняття з мови та письма передбачають спеціальні ігри та вправи, що сприяють вдосконаленню фонематичного слуху, м'язів артикуляційного апарату, зв'язного мовлення, збагачення активного словникового запасу. Бонус: знання звуків і букв алфавіту, підготовка руки до письма, знайомство з дитячими літературними творами України та світу. 
Фізичний розвиток. Ми переконані, що концентрація уваги і здатність дітей до навчання безпосередньо залежить від їх фізичної активності та вміння відчувати кордони власного тіла. Програма Спільносаду передбачає використання ряду сучасних технологій: 
● Йога Mindfulness — спеціальна медитативна практика, яка сприяє оволодінню навичками емоційної стабільності, поліпшення пам'яті і концентрації уваги. ● Brain Breaks — унікальна гімнастика, що активізує механізми роботи головного мозку, покращує ефективність зв'язків між правою та лівою його півкулями, забезпечує оволодіння навичками координації думки і руху, покращує велику і дрібну моторику. ● Комплекс ранкових вправ, який передбачає проходженнясенсорної доріжки, балансування, вправи на розвиток спритності, координації рухів, орієнтацію в просторі. ● Прогулянки та ігри на свіжому повітрі. 
Експериментально-дослідницька діяльність в рамках курсу “Science”. Під час спеціальних лабораторних занять, діти можуть самостійно опанувати деякі закони природи, отримати уявлення про сутність окремих явищ шляхом проведення дослідів. Курс продумано таким чином, аби з раннього дитинства прищепити дітям любов до науки, допитливість, бажання експериментувати, висувати власні гіпотези і перевіряти їх на практиці. 
Навчальна програма передбачає також заняття з англійської мови. І можливість для батьків замовити додатково курси та майстер-класи для дітей. Як ми бачимо спільні свята? Як можливість для веселого та інтерактивного спілкування між батьками, дітьми та командою. Хороший настрій та затишна дружня атмосфера – основа наших взаємин. Тому у Спільносаду не буває традиційних “утрєнніків” із завченими віршами на догоду дорослим. Ми виступаємо за сімейні свята сучасного типу, де весело і добре буде всім. 
Curriculum Спільносаду — основні напрямки розвитку

Curriculum Спільносаду спирається на педагогічний досвід і традиції країн Європи, Ізраїлю та Нової Зеландії (навчальні принципи, що визначені для ILE від OECD), на результати міжнародного дослідження Early Learning and Child Well-being, яке виявляє фактори, що сприяють або перешкоджають ранньому навчанню дітей (за даними OECD). 
Враховує вимоги Базового компоненту дошкільної освіти України, базується на рекомендаціях альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” та інноваційній програмі освіти дітей раннього та дошкільного віку Mr Leader «Освіта і піклування / Education&Care». 
Ця програма спирається на інтегрований підхід в освіті, який передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма (опрацювання змісту тексту, його розуміння, підготовка руки до письма), інженерії, мистецтва, математики. 
Реалізуючи концепцію розкриття творчого потенціалу кожної дитини, у садочку працюють майстерні та студії за різними напрямками (малювання, ліплення, крафт). Curriculum складено з урахуванням знань про вікові психологічні особливості та потреби дітей на різних етапах розвитку та за різними напрямами.
Розвиток логіко-математичних уявлень. Під час занять діти вчаться не тільки обчислювати і вимірювати, але й мислити. Спеціально розроблені логіко-математичні ігри покликані формувати уявлення дітей про властивості предметів та відносини між ними, конкретні величини, числа, геометричні фігури, залежності та закономірності. 
Мовленнєвий розвиток. Мова, навчання та розвиток ідентичності тісно пов’язані. Тому команда Спільносаду робить потужний акцент на розвитку мовних компетентностей, заохочуючи дітей до комунікування різними способами. Спільносад — це стимулююче середовище, де дітям надається можливість розвиватися та спілкуватися українською мовою. 
Заняття з мови та письма передбачають спеціальні ігри та вправи, що сприяють вдосконаленню фонематичного слуху, м'язів артикуляційного апарату, зв'язного мовлення, збагачення активного словникового запасу. Бонус: знання звуків і букв алфавіту, підготовка руки до письма, знайомство з дитячими літературними творами України та світу. 
Фізичний розвиток. Ми переконані, що концентрація уваги і здатність дітей до навчання безпосередньо залежить від їх фізичної активності та вміння відчувати кордони власного тіла. Програма Спільносаду передбачає використання ряду сучасних технологій: 
● Йога Mindfulness — спеціальна медитативна практика, яка сприяє оволодінню навичками емоційної стабільності, поліпшення пам'яті і концентрації уваги. ● Brain Breaks — унікальна гімнастика, що активізує механізми роботи головного мозку, покращує ефективність зв'язків між правою та лівою його півкулями, забезпечує оволодіння навичками координації думки і руху, покращує велику і дрібну моторику. ● Комплекс ранкових вправ, який передбачає проходженнясенсорної доріжки, балансування, вправи на розвиток спритності, координації рухів, орієнтацію в просторі. ● Прогулянки та ігри на свіжому повітрі. 
Експериментально-дослідницька діяльність в рамках курсу “Science”. Під час спеціальних лабораторних занять, діти можуть самостійно опанувати деякі закони природи, отримати уявлення про сутність окремих явищ шляхом проведення дослідів. Курс продумано таким чином, аби з раннього дитинства прищепити дітям любов до науки, допитливість, бажання експериментувати, висувати власні гіпотези і перевіряти їх на практиці. 
Навчальна програма передбачає також заняття з англійської мови. І можливість для батьків замовити додатково курси та майстер-класи для дітей. Як ми бачимо спільні свята? Як можливість для веселого та інтерактивного спілкування між батьками, дітьми та командою. Хороший настрій та затишна дружня атмосфера – основа наших взаємин. Тому у Спільносаду не буває традиційних “утрєнніків” із завченими віршами на догоду дорослим. Ми виступаємо за сімейні свята сучасного типу, де весело і добре буде всім. 

Режим дня

День у садочку змодельований таким чином, аби дитина могла підтримувати здоровий баланс між активностями, діяльністю за вибором, навчанням та відпочинком. Спонтанне читання, малювання, будівництво схованок і халабуд, театралізації за участю малюків протягом дня створюють особливу атмосферу невимушеності. Простір Спільносаду наповнений творчістю, грою та спілкуванням. 
Режим роботи Спільносаду
Спільносад працює з понеділка по п’ятницю. Робочий день розпочинається з 8:00 ранку і триває до 19:00 години. Протягом дня передбачено сніданок, перекус, обід, полуденок та підвечірок.
Режим дня

День у садочку змодельований таким чином, аби дитина могла підтримувати здоровий баланс між активностями, діяльністю за вибором, навчанням та відпочинком. Спонтанне читання, малювання, будівництво схованок і халабуд, театралізації за участю малюків протягом дня створюють особливу атмосферу невимушеності. Простір Спільносаду наповнений творчістю, грою та спілкуванням. 
Режим роботи Спільносаду
Спільносад працює з понеділка по п’ятницю. Робочий день розпочинається з 8:00 ранку і триває до 19:00 години. Протягом дня передбачено сніданок, перекус, обід, полуденок та підвечірок.


Орієнтовний розклад дня:


  • Час

  • Подія
  • Час

  • Час

  • Подія

  • Подія
  • 8:00- 8:30 

  • Збір дітей по групах
  • Час

  • 8:00- 8:30 

  • Подія

  • Збір дітей по групах
  • 8:30 - 9:00 

  • Сніданок
  • Час

  • 8:30 - 9:00 

  • Подія

  • Сніданок
  • 9:00 - 10:00 

  • Ранкові гімнастичні вправи/Circle time
  • Час

  • 9:00 - 10:00 

  • Подія

  • Ранкові гімнастичні вправи/Circle time
  • 10:00 - 10:30 

  • Заняття за програмою/вільна гра
  • Час

  • 10:00 - 10:30 

  • Подія

  • Заняття за програмою/вільна гра
  • 10:30-11:00 

  • Заняття за програмою
  • Час

  • 10:30-11:00 

  • Подія

  • Заняття за програмою
  • 11:00-11:30

  • Заняття за програмою
  • Час

  • 11:00-11:30

  • Подія

  • Заняття за програмою
  • 11:30 - 12:50

  • Прогулянка на вулиці
  • Час

  • 11:30 - 12:50

  • Подія

  • Прогулянка на вулиці
  • 13:00 - 13:30

  • Обід
  • Час

  • 13:00 - 13:30

  • Подія

  • Обід
  • 13:30 - 15:00

  • Читання книжок, денний сон
  • Час

  • 13:30 - 15:00

  • Подія

  • Читання книжок, денний сон
  • 15:00 - 15:30

  • Полуденок
  • Час

  • 15:00 - 15:30

  • Подія

  • Полуденок
  • 15:30-17:00 

  • Прогулянка на вулиці/гуртки
  • Час

  • 15:30-17:00 

  • Подія

  • Прогулянка на вулиці/гуртки
  • 17:15 - 17:30 

  • Підвечірок
  • Час

  • 17:15 - 17:30 

  • Подія

  • Підвечірок
  • 17:30 - 19:00 

  • Майстерні/вільна гра
  • Час

  • 17:30 - 19:00 

  • Подія

  • Майстерні/вільна гра
Орієнтовний розклад дня:


  • Час

  • Час

  • Час


  • 8:00- 8:30 

  • Збір дітей по групах
  • Час

  • 8:00- 8:30 


  • Збір дітей по групах
  • 8:30 - 9:00 

  • Сніданок
  • Час

  • 8:30 - 9:00 


  • Сніданок
  • 9:00 - 10:00 

  • Ранкові гімнастичні вправи/Circle time
  • Час

  • 9:00 - 10:00 


  • Ранкові гімнастичні вправи/Circle time
  • 10:00 - 10:30 

  • Заняття за програмою/вільна гра
  • Час

  • 10:00 - 10:30 


  • Заняття за програмою/вільна гра
  • 10:30-11:00 

  • Заняття за програмою
  • Час

  • 10:30-11:00 


  • Заняття за програмою
  • 11:00-11:30

  • Заняття за програмою
  • Час

  • 11:00-11:30


  • Заняття за програмою
  • 11:30 - 12:50

  • Прогулянка на вулиці
  • Час

  • 11:30 - 12:50


  • Прогулянка на вулиці
  • 13:00 - 13:30

  • Обід
  • Час

  • 13:00 - 13:30


  • Обід
  • 13:30 - 15:00

  • Читання книжок, денний сон
  • Час

  • 13:30 - 15:00


  • Читання книжок, денний сон
  • 15:00 - 15:30

  • Полуденок
  • Час

  • 15:00 - 15:30


  • Полуденок
  • 15:30-17:00 

  • Прогулянка на вулиці/гуртки
  • Час

  • 15:30-17:00 


  • Прогулянка на вулиці/гуртки
  • 17:15 - 17:30 

  • Підвечірок
  • Час

  • 17:15 - 17:30 


  • Підвечірок
  • 17:30 - 19:00 

  • Майстерні/вільна гра
  • Час

  • 17:30 - 19:00 


  • Майстерні/вільна гра

Спільносад як інноваційне освітнє середовище

Будівля Спільносаду — це 1500 квадратних метрів світлих і просторих груп з власними санвузлом та роздягальнею, затишними спальнями на другому поверсі, спеціальними аудиторіями для занять малими групами. Підлога з підігрівом на першому поверсі, високі стелі (3,5 метри). Функціональна танцювально-гімнастична зала для активностей, спорту і танців, кабінет медичної сестри. А також ігрова кімната із зручними меблями, конструкторами та книжками. 
Атмосфера. Помірні кольори, гарне освітлення, безпечні іграшки, книжки та меблі, відсутність різких подразників, на зразок: гучної музики, агресивного відеоконтенту, кричущих кольорів чи запахів. Усе це сприяє гарному самопочуттю та психологічній рівновазі дітей. 
Гнучкість. Водночас меблі та конструкції приміщень готові до мобільних пересувань, спонтанного зонування протягом дня з різними навчальними чи дозвільними цілями. Роблячи трансформації у кімнаті, ми готуємо дітей до рухливого реального світу та адекватного ставлення до змін. 
Власна територія. Великою перевагою Спільносаду є наявність власної території для ігор та прогулянок дітей протягом дня. Простір підготовлений для того, аби діти вільно спілкувались, не відчували меж та кордонів з іншими групами, натомість мали можливість для різновікової комунікації. 
Відеоспостереження. Спільносад — заклад нового зразка. Ми поважаємо право дітей на вільне зростання, яке виключає перманентний контроль з боку дорослих там, де в цьому немає потреби. Саме тому ми прийняли рішення встановити відеокамери лише у зовнішньому просторі задля безпеки. Але ми не будемо вести відеонагляд у приміщеннях садочку. 
Харчування. Приготуванням їжі в Спільносаду керує професійна команда кухарів. Усі страви, виготовлені на нашій кухні, є корисними, привабливими для дітей та гіпоалергенними. Вони відповідають сучасним уявленням про здоровий спосіб харчування. 
Сон. Затишні та просторі спальні Спільносаду оснащені сучасними індивідуальними ліжками. Ми пропонуємо родинам надати садочку два власних змінних комплекти постільної білизни, що будуть видаватися для прання в домашніх умовах. Багато хто з дітей сприймає власну постільну білизну як частку домашньої атмосфери. Це сприяє спокою та відчуттю комфорту. 
Спільносад як інноваційне освітнє середовище

Будівля Спільносаду — це 1500 квадратних метрів світлих і просторих груп з власними санвузлом та роздягальнею, затишними спальнями на другому поверсі, спеціальними аудиторіями для занять малими групами. Підлога з підігрівом на першому поверсі, високі стелі (3,5 метри). Функціональна танцювально-гімнастична зала для активностей, спорту і танців, кабінет медичної сестри. А також ігрова кімната із зручними меблями, конструкторами та книжками. 
Атмосфера. Помірні кольори, гарне освітлення, безпечні іграшки, книжки та меблі, відсутність різких подразників, на зразок: гучної музики, агресивного відеоконтенту, кричущих кольорів чи запахів. Усе це сприяє гарному самопочуттю та психологічній рівновазі дітей. 
Гнучкість. Водночас меблі та конструкції приміщень готові до мобільних пересувань, спонтанного зонування протягом дня з різними навчальними чи дозвільними цілями. Роблячи трансформації у кімнаті, ми готуємо дітей до рухливого реального світу та адекватного ставлення до змін. 
Власна територія. Великою перевагою Спільносаду є наявність власної території для ігор та прогулянок дітей протягом дня. Простір підготовлений для того, аби діти вільно спілкувались, не відчували меж та кордонів з іншими групами, натомість мали можливість для різновікової комунікації. 
Відеоспостереження. Спільносад — заклад нового зразка. Ми поважаємо право дітей на вільне зростання, яке виключає перманентний контроль з боку дорослих там, де в цьому немає потреби. Саме тому ми прийняли рішення встановити відеокамери лише у зовнішньому просторі задля безпеки. Але ми не будемо вести відеонагляд у приміщеннях садочку. 
Харчування. Приготуванням їжі в Спільносаду керує професійна команда кухарів. Усі страви, виготовлені на нашій кухні, є корисними, привабливими для дітей та гіпоалергенними. Вони відповідають сучасним уявленням про здоровий спосіб харчування. 
Сон. Затишні та просторі спальні Спільносаду оснащені сучасними індивідуальними ліжками. Ми пропонуємо родинам надати садочку два власних змінних комплекти постільної білизни, що будуть видаватися для прання в домашніх умовах. Багато хто з дітей сприймає власну постільну білизну як частку домашньої атмосфери. Це сприяє спокою та відчуттю комфорту. 


Групи, вікові категорії та пропозиції для батьків

Спільносад запрошує дітей віком від 3-х до 7-ми років. Діти об’єднуються по групах згідно вікових категорій: Групи, вікові категорії та пропозиції для батьків

Спільносад запрошує дітей віком від 3-х до 7-ми років. Діти об’єднуються по групах згідно вікових категорій: 

IllustrationSeeds ( від 3 до 4 років)

IllustrationSprouts ( від 4 до 5 років)

IllustrationFlowers (від 5 до 7 років)

IllustrationSeeds ( від 3 до 4 років)

IllustrationSprouts ( від 4 до 5 років)

IllustrationFlowers (від 5 до 7 років)


Гострою проблемою дитинства на сьогодні є недостатність фізичної активності та безпосередніх дружніх контактів з іншими дітьми. Тому архітектура передових освітніх просторів передбачає свої продумані рішення: провокація на рух і різнобічні контакти. 
Саме тому наші групи великі (по 100 кв.м), розташовуються на двох поверхах та поєднані соціальними східцями між двома групами, а також розсувною стіною. Така архітектура створює умови для найкращого розвитку дитини. 
Групи розраховані кількістю по 25 дітей. Схема занять протягом дня передбачає активності як у складі цілої групи, так і з поділом на половини під час таких занять, як, наприклад, англійська мова або математика. Протягом дня з дітьми одночасно працюють два педагоги з фаховою освітою, що дає можливість проводити повноцінні заняття по підгрупах. 
За окрему плату батьки можуть замовити курс додаткової англійської або гуртки за вибором.

Гострою проблемою дитинства на сьогодні є недостатність фізичної активності та безпосередніх дружніх контактів з іншими дітьми. Тому архітектура передових освітніх просторів передбачає свої продумані рішення: провокація на рух і різнобічні контакти. 
Саме тому наші групи великі (по 100 кв.м), розташовуються на двох поверхах та поєднані соціальними східцями між двома групами, а також розсувною стіною. Така архітектура створює умови для найкращого розвитку дитини. 
Групи розраховані кількістю по 25 дітей. Схема занять протягом дня передбачає активності як у складі цілої групи, так і з поділом на половини під час таких занять, як, наприклад, англійська мова або математика. Протягом дня з дітьми одночасно працюють два педагоги з фаховою освітою, що дає можливість проводити повноцінні заняття по підгрупах. 
За окрему плату батьки можуть замовити курс додаткової англійської або гуртки за вибором.
Традиційний садок VS
Спільносад

 • Illustration

  Більше контактів з різними педагогами


 • Illustration

  Вільна педагогіка


 • Illustration

  Більше взаємодії • Illustration

  Великий простір


 • Illustration

  Більше руху


 • Illustration

  Дитиноцентризм
Традиційний садок VSСпільносад

 • Illustration

  Більше контактів з різними педагогами


 • Illustration

  Вільна педагогіка


 • Illustration

  Більше взаємодії


 • Illustration

  Великий простір


 • Illustration

  Більше руху


 • Illustration

  ДитиноцентризмРоль Спільносаду у взаємодії дитина-батьки-сад

Ми очікуємо, що всі учасники проєкту Спільносад готові докладати зусилля для реалізації формули партнерства, умовно — 3R: respect, responsibility, relations (повага один до одного, відповідальність за свої дії, підтримка стосунків). Якщо щось із формули випадає, то партнерство ускладнюється. Ми розглядаємо роль Спільносаду як фахівця, що допомагає дитині ефективно навчатися та розвиватися, а родині надає допомогу для кращого розуміння процесів що відбуваються у дитини. 
Ми розуміємо потребу у синхронізації підходів та цінностей між дитячим простором та нашими батьками, тому запланували навчально-консультаційний курс для батьків “Спільноклуб. Початок”. Мета таких засідань — допомогти батькам зрозуміти та прийняти свою дитину, відчути радість батьківства у всіх його проявах, навчити ненасильницькому спілкуванню та взаємодії із власною дитиною на засадах демократії та поваги. Засідання клубу передбачають очні зустрічі з батьками, спілкування у закритій групі Телеграм. Зміст та програма зустрічей передбачатиме роботу над найбільш хвилюючими кейсами та спільний пошук шляхів подолання проблем, що виникають. 
Роль Спільносаду у взаємодії дитина-батьки-сад

Ми очікуємо, що всі учасники проєкту Спільносад готові докладати зусилля для реалізації формули партнерства, умовно — 3R: respect, responsibility, relations (повага один до одного, відповідальність за свої дії, підтримка стосунків). Якщо щось із формули випадає, то партнерство ускладнюється. Ми розглядаємо роль Спільносаду як фахівця, що допомагає дитині ефективно навчатися та розвиватися, а родині надає допомогу для кращого розуміння процесів що відбуваються у дитини. 
Ми розуміємо потребу у синхронізації підходів та цінностей між дитячим простором та нашими батьками, тому запланували навчально-консультаційний курс для батьків “Спільноклуб. Початок”. Мета таких засідань — допомогти батькам зрозуміти та прийняти свою дитину, відчути радість батьківства у всіх його проявах, навчити ненасильницькому спілкуванню та взаємодії із власною дитиною на засадах демократії та поваги. Засідання клубу передбачають очні зустрічі з батьками, спілкування у закритій групі Телеграм. Зміст та програма зустрічей передбачатиме роботу над найбільш хвилюючими кейсами та спільний пошук шляхів подолання проблем, що виникають. 


Наступність між Спільносадом та Спільношколою

Curriculum Спільносаду складено таким чином, що, по завершенню навчання, дитина буде готова до вступу у будь-яку школу України, зокрема і в Спільношколу. Через тісну взаємодію усієї команди СпільноSpace, постійний обмін досвідом, спільне навчання та участь у командах розробки за різними напрямами, програма перебування дітей у садочку враховує усі вимоги щодо переходу на наступний рівень - рівень Green у Спільношколі. Програми навчання, спосіб подачі знань, методики та підходи обох навчальних закладів мають спільні риси і тенденції.Наступність між Спільносадом та Спільношколою

Curriculum Спільносаду складено таким чином, що, по завершенню навчання, дитина буде готова до вступу у будь-яку школу України, зокрема і в Спільношколу. Через тісну взаємодію усієї команди СпільноSpace, постійний обмін досвідом, спільне навчання та участь у командах розробки за різними напрямами, програма перебування дітей у садочку враховує усі вимоги щодо переходу на наступний рівень - рівень Green у Спільношколі. Програми навчання, спосіб подачі знань, методики та підходи обох навчальних закладів мають спільні риси і тенденції. Червоні лінії — що є приводом для припинення участі в проєкті Спільносаду:

1. Наявність постійних та повторюваних непорозумінь між Спільносадом та батьками, які виражаються у недовірі до роботи закладу, та/або які не досягають узгодження через діалог. 
2. Вибір дитини — не ходити до саду. Це стійке твердження з будь-яких мотивів дитини. 
3. Свідоме ненадання батьками достовірної інформації про стан здоров’я дитини, що потребує особливих умов перебування та/або індивідуального супроводу. 
4. Усвідомлена відсутність необхідності розділяти ціннісні засади Спільносаду. Червоні лінії — що є приводом для припинення участі в проєкті Спільносаду:

1. Наявність постійних та повторюваних непорозумінь між Спільносадом та батьками, які виражаються у недовірі до роботи закладу, та/або які не досягають узгодження через діалог. 
2. Вибір дитини — не ходити до саду. Це стійке твердження з будь-яких мотивів дитини. 
3. Свідоме ненадання батьками достовірної інформації про стан здоров’я дитини, що потребує особливих умов перебування та/або індивідуального супроводу. 
4. Усвідомлена відсутність необхідності розділяти ціннісні засади Спільносаду. Політика щодо електронних пристроїв

Будь-які електронні пристрої використовуються в закладі виключно з метою та під час навчання. Вільне використання та доступ до пристроїв дітей по замовчуванню заборонене. 
Цей принцип розповсюджується також і на батьків, які знаходяться в просторі. Смартфон рекомендовано перевести у режим “Без звуку”, голосно розмовляти по телефону у приміщенні заборонено. Натомість допускається користування планшетом або ноутбуком для роботи. 
Працівники закладу також дотримуються правил користування гаджетами лише з метою виконання своїх службових обов’язків. Політика щодо електронних пристроїв

Будь-які електронні пристрої використовуються в закладі виключно з метою та під час навчання. Вільне використання та доступ до пристроїв дітей по замовчуванню заборонене. 
Цей принцип розповсюджується також і на батьків, які знаходяться в просторі. Смартфон рекомендовано перевести у режим “Без звуку”, голосно розмовляти по телефону у приміщенні заборонено. Натомість допускається користування планшетом або ноутбуком для роботи. 
Працівники закладу також дотримуються правил користування гаджетами лише з метою виконання своїх службових обов’язків. Зворотний зв'язок з батьками

Протягом дня в Спільносаду працює черговий телефон в адміністратора. На цей номер можуть телефонувати чи писати (Viber, Telegram, SMS) батьки, якщо потрібно зв’язатися з дитиною чи дізнатися інформацію у вихователя. 
Якщо виникає запит щодо просування дитини, особливостей її реакцій, відносин, можливі конфлікти чи з’являється інформація, яку важливо знати садочку, просимо надсилати її на e-mail, телеграм або вайбер садочка. Ці дані прийме адміністратор і оптимальним шляхом перенаправить тим, кого вони стосуються. Після збору потрібної інформації ви отримаєте відповідь або, за потреби, запрошення на зустріч. 
Команда Спільносаду постить події, що відбуваються в садочку, процеси, про які важливо знати, цікавинки з життя садочка та дітей в інформаційний канал в телеграмі, дублюючи в інстаграм. 
Група в фейсбуці є також майданчиком для взаємодії спільноти: батьки можуть розміщувати там запитання, взаємодіяти один з одним для реалізації проєктів, подій, ідей для дітей. Зворотний зв'язок з батьками

Протягом дня в Спільносаду працює черговий телефон в адміністратора. На цей номер можуть телефонувати чи писати (Viber, Telegram, SMS) батьки, якщо потрібно зв’язатися з дитиною чи дізнатися інформацію у вихователя. 
Якщо виникає запит щодо просування дитини, особливостей її реакцій, відносин, можливі конфлікти чи з’являється інформація, яку важливо знати садочку, просимо надсилати її на e-mail, телеграм або вайбер садочка. Ці дані прийме адміністратор і оптимальним шляхом перенаправить тим, кого вони стосуються. Після збору потрібної інформації ви отримаєте відповідь або, за потреби, запрошення на зустріч. 
Команда Спільносаду постить події, що відбуваються в садочку, процеси, про які важливо знати, цікавинки з життя садочка та дітей в інформаційний канал в телеграмі, дублюючи в інстаграм. 
Група в фейсбуці є також майданчиком для взаємодії спільноти: батьки можуть розміщувати там запитання, взаємодіяти один з одним для реалізації проєктів, подій, ідей для дітей. Управління процесами та людьми

Інноваційність простору СпільноSpace передбачає, що принципове та наукове підґрунтя є сталим, водночас практики застосування: формати, методики, організація процесів знаходяться у постійному циклі удосконалення. Ми вважаємо нашою суттєвою відмінністю в організації роботи освітнього середовища динамічну органічну систему, що постійно розвивається. Наряду з іншими навчальними закладами, що покладаються на наперед розроблений, передбачуваний та зафіксований результат, ми застосовуємо Agile-підходи до розвитку продукту, організації процесів та управління. Тому команда Спільносаду завжди готова до змін та зростання у співпраці із дітьми та батьками. Управління процесами та людьми

Інноваційність простору СпільноSpace передбачає, що принципове та наукове підґрунтя є сталим, водночас практики застосування: формати, методики, організація процесів знаходяться у постійному циклі удосконалення. Ми вважаємо нашою суттєвою відмінністю в організації роботи освітнього середовища динамічну органічну систему, що постійно розвивається. Наряду з іншими навчальними закладами, що покладаються на наперед розроблений, передбачуваний та зафіксований результат, ми застосовуємо Agile-підходи до розвитку продукту, організації процесів та управління. Тому команда Спільносаду завжди готова до змін та зростання у співпраці із дітьми та батьками. 
Команда Спільносаду

Illustration

Ми намагаємось зібрати спеціалістів у сфері дитинства.Клієнтоцентрований колектив, який здатний ставитись до дитини як до рівної, чути і розуміти її потреби. Готовий пройтися поряд із дитиною її особистим шляхом зростання і надавати необхідну підтримку. Основне завдання дошкільної педагогіки полягає у тому, аби створити для дитини умови для вільного зростання, відчуття себе гідним і рівним членом суспільства. 
Ми керуємося в роботі Спільносаду науковими теоріями гуманістичної психології, зокрема концепцією клієнтоцентрованого підходу у взаєминах людей К. Роджерса, концепцією мотивації та вищих людських цінностей А. Маслоу.Команда Спільносаду

Illustration

Ми намагаємось зібрати спеціалістів у сфері дитинства.Клієнтоцентрований колектив, який здатний ставитись до дитини як до рівної, чути і розуміти її потреби. Готовий пройтися поряд із дитиною її особистим шляхом зростання і надавати необхідну підтримку. Основне завдання дошкільної педагогіки полягає у тому, аби створити для дитини умови для вільного зростання, відчуття себе гідним і рівним членом суспільства. 
Ми керуємося в роботі Спільносаду науковими теоріями гуманістичної психології, зокрема концепцією клієнтоцентрованого підходу у взаєминах людей К. Роджерса, концепцією мотивації та вищих людських цінностей А. Маслоу.