fbpx
Slider
About usСпільношкола - Народжені вчитися!

Спільношкола - це

 • спільнота людей (батьків і професіоналів), що спираються на схожі цінності і тому мають спільне бачення/спільні погляди в цілях, підходах та змісті освіти дітей.
 • це живий організм, який розвивається сам, удосконалюючи свою ідентичність та культурний код, що грунтується на довірі, співчутті/емпатії/людяності, повазі відповідальної свободи волі та особистості кожного та забезпечує сприятливу атмосферу для усвідомленого пізнання протягом життя.
 • це інтегральне освітнє середовище, що сприяє відкриттю людського потенціалу, керуючись новітніми знаннями та практиками про природу людини
 • це діючий прототип великої школи, що поетапно зростає.

Наші рушійні цінності: людяність, розвиток, спільність у розмаїтті, баланс або цілісність, щирість

Хочете до нас приєднатися ? Це можливо зробити і посередині року, і у вересні. Деталі на нашій сторінці в Facebook, а також за телефоном +38 (050) 357 55 22

Курікулум

П'ять ключових компетенцій, які має розвити сучасна людина для щасливого, гармонійного та успішного життя в сучасному світі будь-якої сфери діяльності чи професії - це основа навчальних процесів, що відбуваються в Спільношколі
І ключ: Здатність думати

Всi рiвнi мислення за Блумом

ІІ ключ: Здатність спілкуватися

Ефективне читання, письмо, лiчба, спiлкування мовами (не менше трьох)

ІІІ ключ: Здатність управляти собою

Саморганiзацiя, управлiння емоцiями, самовдосконалення, цiлепокладання, досягнення результату.

ІV ключ: Здатність розуміти інших та діяти разом

Спiвпраця, спiвтворчiсть, спiвдружнiсть, лiдерство

V ключ: Здатність бути частиною світу

Природовiдповiдальнiсть, служiння, толерантнiсть.

 • І ключ: Здатність думати
 • ІІ ключ: Здатність спілкуватися
 • ІІІ ключ: Здатність управляти собою
 • ІV ключ: Здатність розуміти інших та діяти разом
 • V ключ: Здатність бути частиною світу
 • icon 5KEYScrum
 • icon Тьюторинг особистісного розвитку
 • icon Тренування навичок

img2

5KEYScrum for school

Найпершою, але не єдиною, технологією, яку ми застосовуємо, є метод управління проектів SCRUM. Існує вже практика адаптації SCRUM в освіті — EduSCRUM.org Але в нас не вийшло скористатися їх методичкою, яка є, навіть у російському перекладі.
Все дуже просто — методика пропрацьована для класно-урочної моделі та за предметно-орієнтованою освітньою програмою.
Для нас — це погляд у минуле, причому, не у наше минуле. Тому ми створюємо свою власну методику, свою практику і своє застосування SCRUM в школі, що працює на компетентністному підході — «5KEYScrum for school»,

що складається з

 • Проектної роботи
 • Індивідуальних планів/роботи
 • Розвитку 5keys компетенцій
 • Підготовки відповідно до держпрограм

img2

Тьюторинг особистісного розвитку

Ми даємо можливість дитині самій обирати важливі для неї цілі, фіксуємо та допомагамо зосереджуватись на просуванні до їх реалізації

Тренування навичок

Деякі речі можна тільки натренувати

quotes-image Читання


quotes-image Письмо


quotes-image Математика та логіка


quotes-image Швидкодрук

Курси за вибором

Ми розробили схему, яка допомагає визначити і підтримувати баланс навантажень дитини як в середині Спільношколи, так і поза нею. Схема включає в себе чотири сектори: соціальний, когнітивний, емоційний та фізичний. Базове навантаження школи повністю перекриває потреби дитини в розвитку соціального та когнітивного секторів

Заніматика
Батарейка
ART-скарбниця англійською мовою
Театр-книга
Креатив (ТВРЗ)
Музика (оркестр)
Science
Театр

Бажаєте зареєструватися в Листі очікування на приєднання до Спільношколи?

Зареєструватися