ПОЛОЖЕННЯ

про науковий фестивальPROBLEM SOLVING CHALLENGE 2024Science Tech Creativity

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Положення про науковий фестиваль PROBLEM SOLVING CHALLENGE 2024
(далі - Положення) визначає порядок та термін проведення наукового заходу
PROBLEM SOLVING CHALLENGE 2024 (далі – SPS CHALLENGE), функції, права,
обов’язки та відповідальність організаторів та учасників заходу.
1.2. SPS CHALLENGE є щорічною подією у Киівській гімназії «Спільношкола»
(далі – Спільношкола) і її проведення є завершальним і підсумковим етапом в
навчальному циклі «Наука і технології» наприкінці квітня.

1.3. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні:

Учасник – фізична особа або група осіб (проєктна команда), заявка якої на
участь у SPS CHALLENGE прийнята Оргкомітетом.
● Організатори SPS CHALLENGE – Марсіанське товариство України Mars
Society Ukraine, науково-популярне медіа Куншт, науково-популярний
лекторій Science Kids, Громадська організація "Ноосфера", український
журнал про астрономію, космонавтику, дослідження космосу та космічні
технології Universe Space Tech та Спільношкола.
● Журі SPS CHALLENGE – група осіб, до складу якої входять українські та
іноземні науковці, експерти, інвестори та ментори, яка здійснює заключну
оцінку проєктів і визначає переможців SPS CHALLENGE в окремих
номінаціях.
● Форма проведення SPS CHALLENGE: очна присутність. Форма проведення
заходу може бути змінена в залежності від воєнної ситуації в Україні.
● Нагороди – призи, що вручаються переможцям SPS CHALLENGE.
● Спонсори та партнери (з різним статусом) – українські та іноземні
державні та громадські організації, установи і підприємства всіх форм
власності, ЗМІ, які надають матеріальну, інформаційну чи організаційну
підтримку SPS CHALLENGE.

1.4. Мета і завдання SPS CHALLENGE:

створити атмосферу, в якій школярі
отримають можливість застосувати знання природничих наук для вирішення
практичних задач, дати можливість дітям застосувати креативне та критичне
мислення, навички співпраці та генерування ідей, проєктної роботи та
презентації науковій і бізнес-спільноті.


1.5. Заявки на участь у SPS CHALLENGE можуть подавати вчителі або викладачізакладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів усіх форм власності зрізних регіонів України.
1.6. Дане Положення надається для ознайомлення всім зацікавленим особам, щопретендують на участь у SPS CHALLENGE. Це Положення відкрито публікуєтьсяна веб-сайті Спільношколи. Учасники мають право вимагати від Оргкомітетуроз'яснення пунктів даного Положення.
1.7. Загальне керівництво підготовкою та проведенням SPS CHALLENGE здійснюєОргкомітет.
1.8. Учасники мають право:отримувати інформацію про умови і порядок проведення SPS CHALLENGE;звертатись до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;відкликати свою заявку, подану раніше на участь в SPS CHALLENGE, шляхомподання до Оргкомітету офіційного повідомлення не менш ніж за 5 календарнихднів до дня закінчення терміну прийому заявок; брати участь у всіх заходах,організованих для Учасників в рамках SPS CHALLENGE;після завершення заходу забрати виготовлені макети для демонстрації у свійнавчальний заклад.


1.9. Учасники зобов’язані:Відвідувати наукові події; взаємодіяти з іншими дітьми; виконувати завданняменторів; приймати участь у активностях; виготовити прототип/макетрезультату свого проєкту; виступити з презентацією свого проєкту передскладом журі під час SPS CHALLENGE.
1.10. До підготовки та проведення SPS CHALLENGE можуть бути залученівітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи, які можуть виступатиспонсорами або партнерами заходу.
1.11. Партнери та Спонсори SPS CHALLENGE можуть бути такими:юридична або фізична особа, яка взяли суттєву участь в організації підготовки тапроведення SPS CHALLENGE; юридична або фізична особа, яка зробила внесок уфінансування підготовки і проведення SPS CHALLENGE; юридична або фізичнаособа, що надала призи або винагороди для Учасників SPS CHALLENGE;юридична або фізична особа, яка здійснює інформаційне висвітлення підготовкита проведення SPS CHALLENGE .

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. SPS CHALLENGE має відкритий характер і містить конкурсну та пізнавальну
частини.
Для участі запрошуються по дві команди дітей від кожного закладу освіти.
Для участі в конкурсній частині запрошуються діти 13-16 років (проєктні
команди з 5 осіб від школи) та команди підтримки - діти віком 8-13 років
(5 осіб від школи), які цікавляться наукою для участі в наукових активностях,
вікторинах, воркшопах та лекціях.
Враховуючи воєнну ситуацію та можливості укриття Спільношколи, кількість
учасників SPS CHALLENGE є обмеженою. Тому, з усіх претендентів ми
запрошуємо учасниками п’ять шкіл, які першими подадуть заявку на участь і
сформують команди дітей.

2.2. SPS CHALLENGE проходить у два етапи:

Етап 1. Подання та прийом заявок на участь в SPS CHALLENGE(19 березня 2024 р. - 1 квітня 2024р.).Етап 2. Проведення SPS CHALLENGE - 19 квітня 2024 р.
2.3. Заявка, що подається на SPS CHALLENGE повинна містити таку інформаціюукраїнською мовою:Назва навчального закладу, контактні дані заявника та інформацію про командупроєкту та команду підтримки (ПІБ учнів, рік народження);
2.4. Проведення SPS CHALLENGE включає такі заходи:Зустріч-знайомство з учасниками, організаторами та партнерамиSPS CHALLENGE; мініекскурсія простором Спільношколи; виступ і презентаціявід топ менеджерів про значення науки і використання сучасних технологій упідвищенні обороноздатності України; презентація від Марсіанськоготовариства про особливості створення власних проєктів; зустрічі Учасників зіспонсорами та партнерами у форматі «Business Breakfast»; оголошенняпартнерами SPS CHALLENGE тематики, з якої відбуватиметься вирішенняпроблемних завдань командами дітей; робота в командах: збір інформації,генерація ідей, підготовка, виготовлення та презентація свого проєкту передскладом журі; обід в Спільнокафе; наукові майстер-класи, воркшопи,активності, вікторини від партнерів SPS CHALLENGE; визначення переможцівSPS CHALLENGE в окремих номінаціях; нагородження учасників; спілкування тафотографування з макетами та реальними технологічними продуктами.
2.5. Процедура оцінювання проєктів передбачає заповнення анкетиоцінювання членами Журі. Переможці вибираються за результатами підрахункубалів, отриманих від членів Журі.
2.6. За результатами проведення презентації проєктів Журі визначає команди-переможиці в різних номінаціях та нагороджує дипломами та призами.