Проєктна робота в Спільношколі

Проєктна робота в Спільношколі

Сьогодні ми живемо у світі, що швидко змінюється. Як наслідок, отримані знання оновлюються. Окрім вивчення основних предметів, ми маємо приділяти більше уваги розвитку мислення, орієнтованого на майбутнє, із відповідними навичками, такими як співпраця, креативність, допитливість, ініціативність, наполегливість, адаптивність.

Scrum 5 Keys — це проєктна основа, адаптована для навчання за освітньою програмою Спільношколи, де учні досягають своїх цілей, завершуючи проєкт, працюючи в командах від 3 до 6 учнів. В Спільношколі проєкти максимально наближені до життя, дотичні до досвіду та інтересів дітей та можуть бути пов’язані з інтегрувальними тематиками наскрізними по школі: “Бізнес”, “Наука і технології”, “Мистецтво”, “Природа” та “Я у світі”. 

Як це працює?

Agile — це спосіб мислення і філософія демократичного управління проєктами у високотехнологічних компаніях та креативній сфері. Його перекладають, як “гнучка розробка”, якій відповідає сукупність підходів, зокрема Scrum.

Застосування принципів Agile дозволяє  у повсякденному житті та у будь-якій діяльності застосовувати робочі інструменти швидкого реагування на зміни, комплексно розв’язувати проблеми. Особливість методології полягає у досягненнях, як максимальної цінності результату команди, а не окремої людини на основі відкритої взаємодії та зворотного зв’язку, замість примусу та маніпуляцій.

Як це працює в Спільношколі?

Через роботу в навчальних Scrum-проєктах учні відчувають, як це — по-справжньому узгоджувати різні думки та дії, презентувати свою роботу, вирішувати проблеми, підходити до завдання креативно, самоорганізовуватися.

Найменші учні Спільношколи просто починають працювати за методом Scrum з допомогою дорослих, а вже в наступних роках знайомляться з теорією й розуміють, як ефективний спосіб будь-якої діяльності. 

- “В Scrum немає головних та підлеглих, тут є співпраця” (спільна думка групи дітей першого року навчання)

- “В Scrum можна робити щось по частинках, а то зробиш все зразу, а вийде не те” (цитата першачка)

- “В Scrum можна створювати те, що тобі подобається, головне, щоб воно було таким, як замовляв Власник Продукту” (слова дитини другого року навчання)

В Спільношколі Scrum застосовується поетапно:

- Викладач або тьютор (педагог з команди) бере на себе роль Product Owner та Scrum Master. Як Scrum-майстер, дорослий гарантує, що команди йдуть шляхом досягнення навчальних цілей (мети проєкту). У міру дорослішання учнів деякі елементи ролі Scrum Master природним чином переходять у команду.

- Команда бере на себе відповідальність за те, як вони збираються досягти поставлених цілей. Під час зустрічей з планування спринту вони аналізують свої дії, ставлять запитання дорослому, розбивають елементи в завданнях і планують свої кроки наперед. Це допомагає учням добре зрозуміти, що потрібно зробити на наступних зустрічах.

- Кожного разу стартуючи з командами починаємо з того, що обговорюємо задачі. Як справи у команди? Хто яке завдання хоче взяти для виконання? Чи є перешкоди?

- Після завершення проєкту, команди презентують свої роботи Scrum-майстру, один одному та батькам. Scrum-майстер надає зворотний зв’язок командам.

- На наступній зустрічі проводиться ретроспектива команд, де учні можуть оцінити свою взаємодію та результат проєкту. Замість того, щоб говорити, чого діти не можуть робити, Scrum дає їм можливість використовувати свої внутрішні здібності та розвивати нові навички в безпечному середовищі. Для того ж проєктна робота не передбачає оцінювання. Учні самостійно можуть оцінити свій результат та внесок в командну роботу.

Гнучкість можна застосувати до багатьох речей у житті. 

Під час проєктної роботи учні розвивають такі важливі навички, як планування, домовленості, обмірковування та надання зворотного зв’язку. Вони розвивають позитивне мислення, орієнтоване на майбутнє.