Освітні програми на основі компетентнісного підходу

Освітні програми на основі компетентнісного підходу

Світ змінюється, освіта змінюється. Ми прагнемо покращити навчальний досвід учнів, що здобувають шкільну освіту протягом багатьох років.

Зрештою, те, що вони вивчають стане частиною них самих у міру їхнього зростання та дорослішання.

Це головна мета компетентнісної освіти: надати кожному учневі рівні можливості опанувати необхідні навички та стати успішними дорослими.

Що таке компетентнісна освіта

Освіта орієнтована на компетентності, зосереджується не на оцінках і розкладах навчальних програм, а приділяє увагу тому, наскільки кожен учень набув компетентності в тому чи іншому предметі. Тобто, учні можуть рухатися вперед лише тоді, коли вони опановують матеріал. 

Яка різниця між освітою, орієнтованою на розвиток компетентностей, і традиційною освітою?

Давайте виділимо декілька відмінностей:

- Структура

У традиційній освіті рік визначається заздалегідь для кожного учня. Таким чином, наприкінці кожного року кожен учень повинен переходити в наступний клас, незалежно від того, чи повністю він розуміє матеріал, чи опанував необхідні навички. Усі учні в класі мають бути одного віку.

З іншого боку, компетентнісний підхід, є гнучким для дітей і того, де вони знаходяться в процесі навчання. Учням надається підтримка, яка їм потрібна індивідуально, щоб рухатися вперед і опановувати предмет. За період карантинних років, війни діти мають значні прогалини в знаннях. Замість того, щоб навчатися залежно від віку, учні рухаються залежно від того, де вони знаходяться в своїх академічних знаннях «зараз».

- Результати навчання

Традиційно результати навчання орієнтовані на запам’ятовування та розуміння з метою проходження тестів, екзаменів.

Компетентнісний підхід  приділяє увагу глибокому розумінню, яке демонструється через застосування знань. Результати навчання підтверджуються дією, і зосереджені на формуванні навичок, необхідних учням, щоб стати компетентними людьми у дорослому віці.

- Оцінки

Традиційні оцінки складаються з результатів тестів, завдань, екзаменів. 

Компетентнісний підхід передбачає надання розгорнутого коментаря від викладача. Завдяки персоналізованому оцінюванню викладачі можуть збирати та розуміти дані про прогрес учнів. Потім ці дані використовуються для формування подальшої навчальної програми.

Прозорість допомагає учням взяти на себе відповідальність.

Яка кінцева мета для кожної дитини в конкретному класі?

Відповідь на це питання має бути доступна не лише викладачам.

Цілі навчання, які ставляться перед академічною групою (і школою в цілому), мають бути зрозумілі як учням, так і батькам.

Учні розуміють:

- Що вони вивчають

- Як визначається опанування тої чи іншої навички

- Як відбувається оцінка результатів навчання після певного етапу.

- Коли кожен учень має чітку кінцеву мету, він візьме на себе більше відповідальності за власну освіту.

Наприклад, дитина розуміє, що їй потрібно застосувати свої знання з математики під час реалізації проєкту — дизайну невеликого саду. Їй потрібно використовувати математичні навички, щоб виміряти розмір ділянки та визначити, скільки рослин поміститься.

Якщо дитина чітко розуміє, що їй потрібно робити, щоб рухатися вперед, вона керуватиме своїм освітнім процесом. Потім, коли натрапить на перешкоду в проєкті або не матиме знань, щоб завершити його належним чином, самостійно зрозуміє, що їй потрібна допомога.

Таким чином, прозорі цілі та результати допомагають учням брати на себе відповідальність за свій шлях навчання. 

Учні отримують індивідуальну підтримку, якої вони потребують.

Продовжуючи наш приклад вище, припустимо, що учень має проблеми з проєктом свого саду і приходить до висновку, що йому потрібна допомога.

Якщо у нього є структура, він розуміє, як довго може працювати над проблемою, перш ніж звертатися по допомогу до викладача.

Компетентнісний підхід передбачає навчання й за межами авдиторії.

Навчання може відбуватися будь-де, а знання та навички можуть бути такими ж цінними. 

Пропонуємо переглянути запис Спільноклубу для батьків, де ми пояснюємо, що таке інтегровані курси, як побудований держстандарт, як відбувається навчальний процес в Спільношколі.