fbpx

Для найкращого розуміння рекомендуємо ознайомитись з документом "Спільношкола - як це працює? Основні положення на порозі 2020-2021 навчального року"

За крок до нового великого етапу зростання Спільношкола вперше публікує такий документ публічно

Концептуальні засади

Концеція складається із філософського (ціннісного) підгрунтя, наших принципів, змісту і технологій, за якими працює Спільношкола.

Але ще до початку хочу визначити, свій особистий, як фундатора Спільношколи та автора концепції, головний принцип, підслуханий у медиків - "не нашкодь!"

Колись Карла Роджерса, одного із столпів гуманістичної психології, науковця та практика, який заснував та розвивав все своє життя особистісно-орієнтований підхід, запитали про додержання чистоти цього погляду, то він сказав так: «Я не хочу шукати особистісно-орієнтований підхід, я хочу шукати шляхи, що допомогатимуть людям». Це і про Спільношколу також.

Концепція Спільношколи не є чимось сталим, на роки вперед окресленим та зрозумілим. Це скоріше динамічна система, що постійно розвивається, змінюється, як і сама Спільношкола. Як і всі ми, і, в першу чергу – діти. Всі такі різні. Це шлях, який ми долаємо разом. Спільнота, що об’єднана спільним баченням, де думки в кожного особисті, але резонують між собою.

Про філософське підгрунтя та підходи.

Гуманістичний фундамент. Особистістно-орієнтований підхід. Екзистенційний вектор бачення. Філософія і цінності. Але якщо уявити піраміду, то в її фундаменті стоїть саме філософія. Тому зміни мають бути еволюційними. А що стосується методик, технологій, практик, то це постійний «робочий варіант». Кожен рік ми будемо розміщувати оновлену версію наших технологій.

Курікулум «5 ключів»

Основою нашої освітньої програми (curriculum) є розвиток ключових компетенцій

Досі ми можемо бачити, що найпоширеніший зміст освіти - освітні програми, які базуються на предметному (чи навіть міжметапредметному) підході, засвоєнні навичок та вмінь.

ЮНЕСКО ще 20 років тому визначило базову освіту, як підготовку до самостійного повноційного життя та безупинного розвитку (Life Long Learning) протягом життя. Цим визначено вектор, в напрямку якого освіта в країнах світу мала б рухатися. Зміни ж до шкільної освіти доходять в останню чергу.

Компетенції - це властивості особистості, які вона здатна демонструвати у своїй поведінці. Компетенції мають прояв в різних життєвих змінах та стійкі протягом тривалого періоду часу.

Тобто, якщо знання застарівають на 20% кожні 2 роки, а деякі навички (на кшталт - писати пером) постійно трасформуються, то саме компетенції забезпечують стійку структуру, канву для постійного удосконалення якості свого життя.

Ми проаналізували купу компетенцій, трендів розвитку, перевірили на гармонізацію і відповідність до Державних стандартів України, Рекомендацї ЄС (Основні компетенції для навчання протягом усього життя - основні еталоні рамки), - і зупинилися на компетентністому курікулумі базової освіти Нової Зеландії, використовуючи його як зразок. Це одна з найперших країн (в 2013 році), що на державному рівні вирішила змінити основу системи освіти з предметної на компетентісну.

За шість років* роботи Спільношкола випрацювала та трохи змінила сутність ключових компетенцій. Тепер вони більше притаманні нашому середовищу, ніж ті, які були взяті для взірця.

Мета курікулума 5 ключів - людина, що мислить, яка майстерно може опрацьовувати інформацію в будь-якій формі у будь-який спосіб, володіє свободою і здатна керувати своїм життям у світі, який швидко змінюється. Співпрацює та взаємодіє з іншими, сприймає світ і себе в ньому цілісно, робить вклад в загальну справу з любов'ю та творчістю.

*Школа заснована 10 червня 2015 року.

Інтегроване освітнє середовище

Наші технології - інтегроване освітнє середовище, що працює комплексно

Тепер ми з вами знаємо, що в Спільношколі є 5keysCurriculum, і як це відрізняє нас від предметно-орієнтованої освітньої програми інших шкіл. Тепер маю вас познайомити з тим як ми реалізуємо заявлені цілі.

Людство міцно засвоїло, яким чином відбувається процес навчання. По-перше, така модель знайома людству приблизно років триста. Є вчитель. Він стоїть на кафедрі і дає знання. Він головний, тому його потрібно слухати, виконувати його вказівки. Він (чи система) все знає. Є система критеріїв, за якими оцінюють. Таким чином є зрозумілим, хто є кращим в системі, хто гіршим. Хто відповідає стандартам системи, хто – невдаха.

Передбачалося, що всі знання та навички, якими володіє вчитель мають перейти до студента. Наявність і прояв волі студента у всіх процесах не передбачений. Зайшов, сів, сиди, слухай, виконуй. На мій погляд, урок з математики в Радянському союзі, чи історії в Штатах, чи тепер урок «Самоорганізація» - це одна по суті модель - фронтальної подачі теоретичної інформації для запам’ятовування.

Ми робимо по-іншому. Компетенції оволодіваються шляхом проживання, зіткнення з реальністю. Спільношкола - це інтегральне середовище, яке працює недирективно. Тобто не безпосередньо через педагогічний вплив. А через культурний код, людські взаємини, внутрішні прагнення, які потрапляють до сприятливого клімату, а з часом гармонізуються завдяки свідомому ставленню.

Школа - це не набір занять з різними викладачами. Але ж це й не просто дитяча кімната, де залишають дітей в затишному, безпечному середовищі щоб вони робили, що їм заманеться. Певно, що дитині потрібен вільний час для самовизначення, або перетравлення того, що взяла, але це більше про екологічність, сбалансованість графіку дня та навчального року.

Головна задача яку вирішують всі дорослі, що працюють з дітьми (в тому числі і батьки по мірі можливості вдома) - сприяти природньому захопленню та залученності дитини в пізнання світу навколо та втіленню свого потенціалу, зростанню людини в людині.

Анастасія Киреєва Фундаторка Спільношколи